Môj príbeh

Som expert na obranu a bezpečnosť s 35-ročnou praxou. Vyštudoval som vojenskú akadémiu a vedeckú ašpirantúru som získal v Brne, som absolventom Univerzity národnej obrany USA vo Washingtone. Mám bohaté odborné a technické vedomosti a prax, manažérske aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia.

Zastával som vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch. Počas kariéry som bol veliteľom celoarmádnej logistiky, zástupcom veliteľa pozemných síl, náčelníkom štábu pre operácie GŠ a zástupcom náčelníka Generálneho štábu.

Presadzoval som inovatívny výcvik doma aj v zahraničí. Bol som nasadený v operácii ISAF a viedol som medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afganistanu. Bol som zástupcom náčelníka štábu pre podporu spojeneckého veliteľstva pozemných síl aj veliteľom jednej z hlavných súčastí síl reakcie NATO, kde som velil implementácii novej koncepcie logistickej podpory operácií NATO.

Bol som najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a velil som spojeneckému veliteľstvu – Výcvikovému centru spoločných síl NATO. Riadil som prípravu prvých dvoch príspevkov SR do bojových skupín EÚ a súčasne som bol dezignovaný zástupca veliteľa operačného veliteľstva EÚ. Som častým aktívnym účastníkom medzinárodných konferencií o bezpečnosti a obrane.

NASPAŤ DOMOV