Karpatsko-Duklianska operácia #bezpepecnost#historia#obrana

Karpatsko-duklianska operácia bola jednou z najväčších horských bitiek 2. svetovej vojny a prebiehala od 7. septembra do 27. októbra 1944. Boj proti fašizmu je jeden z troch hlavných zdrojov našich bojových a vojenských tradícií. Naši predkovia nečakali na to, až nám slobodu vybojujú iní, ale sa aktívne zapájali do boja na všetkých frontoch, aj na vlastnom území v SNP a partizánskom boji. 6. októbra bol za bývalého Československa právom oslavovaný ako deň armády a viazal sa práve k tejto historickej udalosti. Česť pamiatke bojovníkom na Dukle a večná sláva všetkým tým, čo položili život za našu slobodu!

Fotografie: archív autora, zbierka VHÚ Praha

Viac aj tu:

http://www.vhu.sk/data/files/222.pdf

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpatsko-duklianska_oper%C3%A1cia?fbclid=IwAR2ej2Nbj82UBoPRqMOUjH4Id61JLlppJon4BK4igJzTKQqNMzBkVk-Ttqs

Karpatsko dukelská operácia

NASPAŤ